Hopp til innholdet

Jaktsesongene i Norge – En guide til tider og arter

Norge er kjent for sin storslåtte natur og rike dyreliv. Jaktsesongene er en viktig del av norsk kultur og forvaltning av viltbestandene. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på de ulike jaktsesongene i Norge, og hvorfor vi har slike tidsbegrensninger på jakt. Vi vil også dykke dypere inn i de mest populære viltartene og deres respektive jaktsesonger.

Hvorfor har vi jaktsesonger?

Jaktsesonger er etablert for å sikre bærekraftig forvaltning av viltressursene og for å beskytte dyrebestandene i deres mest sårbare perioder, slik som hekketiden og kalvingen. Ved å begrense jakt til bestemte tidsperioder, får dyrene tid til å reprodusere og opprettholde en sunn bestand. Dette er også viktig for å bevare den økologiske balansen i norsk natur.

Elg:

Elgjakten er den mest kjente og tradisjonelle jakten i Norge. Elgjaktsesongen starter vanligvis i september og varer til slutten av november. Elgen er en storviltart, og jakten krever både erfaring og kunnskap om dyrets adferd og habitat.

 • Elgjakt: 25. september – 30. november

Hjort:

Hjortejakten er en populær jaktform, spesielt på Vestlandet. Jaktsesongen for hjort strekker seg fra 1. september til 23. desember. Hjorten er kjent for sitt majestetiske gevir og vakre skinn.

 • Hjortejakt: 1. september – 23. desember

Rådyr:

Rådyrjakten er en annen populær jaktform i Norge. Jaktsesongen for rådyr går fra 25. august til og med 28. februar året etter. Rådyr er mindre enn elg og hjort, men likevel et attraktivt jaktbytte.

 • Rådyrjakt: 25. august – 28. februar

Villsvin:

Villsvinjakten har blitt mer populær de siste årene, etter hvert som villsvinbestanden har vokst i Norge. Jaktsesongen for villsvin strekker seg fra 15. august til 15. mai året etter.

 • Villsvinjakt: 15. august – 15. mai
Mer  Toalett på tur - Enkel og smarte do-løsninger til camping og telttur

Reinsdyr:

Reinsdyrjakten er viktig for samiske tradisjoner og kultur. Jaktsesongen for villrein varierer mellom ulike områder, men starter vanligvis i august og varer til slutten av september.

 • Reinsdyrjakt: 20. august – 30. september

Hare:

Harejakten er en spennende jaktform og populær i hele landet. Jaktsesongen for hare strekker seg fra 10. september til 28. februar året etter.

 • Harejakt: 10. september – 28. Februar

Bever:

Beverjakten er en spesiell form for jakt som krever tålmodighet og kunnskap om dyrets leveområder. Jaktsesongen for bever går fra 1. april til 30. april i sør, og fra 1. mai til 31. mai i Nord-Norge.

 • Beverjakt (sør): 1. april – 30. april
 • Beverjakt (nord): 1. mai – 31. mai

Rype:

Rypejakten er en populær jaktform i fjellet, både for lirype og fjellrype. Jaktsesongen for rype starter 10. september og varer til 28. februar året etter.

 • Rypejakt: 10. september – 28. februar

Skogsfugl:

Skogsfugljakt inkluderer arter som orrfugl, storfugl og jerpe. Disse fuglene finnes i skog og utmark, og jakten byr på mange spennende utfordringer. Jaktsesongen for skogsfugl strekker seg fra 10. september til 23. desember.

 • Skogsfugljakt: 10. september – 23. desember

Oppsummering:

Jaktsesongene i Norge er etablert for å sikre bærekraftig forvaltning av viltressursene og beskytte dyrebestandene i deres mest sårbare perioder. Å kjenne til de ulike jaktsesongene er viktig for både erfarne jegere og de som ønsker å lære mer om norsk jakttradisjon. Med denne oversikten over de mest populære viltartene og deres respektive jaktsesonger, håper vi at du er bedre forberedt til neste jaktsesong.

Våpen og ammunisjon som vanligvis benyttes

Selvfølgelig! Det er viktig å bruke riktig våpen og ammunisjon for hver viltart for å sikre en human jakt og minimere risikoen for skadeskyting. Her er en oversikt over vanlige våpen og ammunisjon som brukes for de ulike artene:

Mer  Kongle Leken - En enkel lek mens man går tur i skogen

Elg:

 • Våpen: Kombinasjonsvåpen, rifle eller haglgevær med riflede løp (kalt drilling)
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06, .300 Win Mag og 9,3×62 er vanlige kalibre

Hjort:

 • Våpen: Rifle
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06 og .300 Win Mag er vanlige kalibre

Rådyr:

 • Våpen: Rifle
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06, .243 Winchester og .223 Remington er vanlige kalibre

Villsvin:

 • Våpen: Rifle eller haglgevær med riflede løp (kalt drilling)
 • Ammunisjon: .308 Winchester, .30-06, .300 Win Mag, 9,3×62 og 12/76 slug er vanlige kalibre

Reinsdyr:

 • Våpen: Rifle
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06 og .300 Win Mag er vanlige kalibre

Hare:

 • Våpen: Haglgevær
 • Ammunisjon: Hagl nr. 4 til 6 er vanlige størrelser

Bever:

 • Våpen: Rifle eller haglgevær med riflede løp (kalt drilling)
 • Ammunisjon: .22 LR, .22 WMR, .17 HMR eller 12/76 slug er vanlige kalibre

Rype:

 • Våpen: Haglgevær
 • Ammunisjon: Hagl nr. 5 til 7 er vanlige størrelser

Skogsfugl:

 • Våpen: Haglgevær
 • Ammunisjon: Hagl nr. 4 til 6 er vanlige størrelser

Det er viktig å merke seg at dette er generelle anbefalinger, og det kan være variasjoner og personlige preferanser blant jegere. Det er også viktig å følge lokale og nasjonale lover og regler angående våpen og ammunisjon.