Hopp til innholdet

Jaktsesongene i Norge – En guide til tider og arter

Norge er kjent for sin storslåtte natur og rike dyreliv. Jaktsesongene er en viktig del av norsk kultur og forvaltning av viltbestandene. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på de ulike jaktsesongene i Norge, og hvorfor vi har slike tidsbegrensninger på jakt. Vi vil også dykke dypere inn i de mest populære viltartene og deres respektive jaktsesonger.

Hvorfor har vi jaktsesonger?

Jaktsesonger er etablert for å sikre bærekraftig forvaltning av viltressursene og for å beskytte dyrebestandene i deres mest sårbare perioder, slik som hekketiden og kalvingen. Ved å begrense jakt til bestemte tidsperioder, får dyrene tid til å reprodusere og opprettholde en sunn bestand. Dette er også viktig for å bevare den økologiske balansen i norsk natur.

Elg:

Elgjakten er den mest kjente og tradisjonelle jakten i Norge. Elgjaktsesongen starter vanligvis i september og varer til slutten av november. Elgen er en storviltart, og jakten krever både erfaring og kunnskap om dyrets adferd og habitat.

 • Elgjakt: 25. september – 30. november

Hjort:

Hjortejakten er en populær jaktform, spesielt på Vestlandet. Jaktsesongen for hjort strekker seg fra 1. september til 23. desember. Hjorten er kjent for sitt majestetiske gevir og vakre skinn.

 • Hjortejakt: 1. september – 23. desember
For Lysende Ideer /Lampedeler.no
For Lysende Ideer /Lampedeler.no

Rådyr:

Rådyrjakten er en annen populær jaktform i Norge. Jaktsesongen for rådyr går fra 25. august til og med 28. februar året etter. Rådyr er mindre enn elg og hjort, men likevel et attraktivt jaktbytte.

 • Rådyrjakt: 25. august – 28. februar

Villsvin:

Villsvinjakten har blitt mer populær de siste årene, etter hvert som villsvinbestanden har vokst i Norge. Jaktsesongen for villsvin strekker seg fra 15. august til 15. mai året etter.

 • Villsvinjakt: 15. august – 15. mai

Reinsdyr:

Reinsdyrjakten er viktig for samiske tradisjoner og kultur. Jaktsesongen for villrein varierer mellom ulike områder, men starter vanligvis i august og varer til slutten av september.

 • Reinsdyrjakt: 20. august – 30. september

Hare:

Harejakten er en spennende jaktform og populær i hele landet. Jaktsesongen for hare strekker seg fra 10. september til 28. februar året etter.

 • Harejakt: 10. september – 28. Februar

Bever:

Beverjakten er en spesiell form for jakt som krever tålmodighet og kunnskap om dyrets leveområder. Jaktsesongen for bever går fra 1. april til 30. april i sør, og fra 1. mai til 31. mai i Nord-Norge.

 • Beverjakt (sør): 1. april – 30. april
 • Beverjakt (nord): 1. mai – 31. mai

Rype:

Rypejakten er en populær jaktform i fjellet, både for lirype og fjellrype. Jaktsesongen for rype starter 10. september og varer til 28. februar året etter.

 • Rypejakt: 10. september – 28. februar

Skogsfugl:

Skogsfugljakt inkluderer arter som orrfugl, storfugl og jerpe. Disse fuglene finnes i skog og utmark, og jakten byr på mange spennende utfordringer. Jaktsesongen for skogsfugl strekker seg fra 10. september til 23. desember.

 • Skogsfugljakt: 10. september – 23. desember

Oppsummering:

Jaktsesongene i Norge er etablert for å sikre bærekraftig forvaltning av viltressursene og beskytte dyrebestandene i deres mest sårbare perioder. Å kjenne til de ulike jaktsesongene er viktig for både erfarne jegere og de som ønsker å lære mer om norsk jakttradisjon. Med denne oversikten over de mest populære viltartene og deres respektive jaktsesonger, håper vi at du er bedre forberedt til neste jaktsesong.

For Lysende Ideer /Lampedeler.no
For Lysende Ideer /Lampedeler.no

Våpen og ammunisjon som vanligvis benyttes

Selvfølgelig! Det er viktig å bruke riktig våpen og ammunisjon for hver viltart for å sikre en human jakt og minimere risikoen for skadeskyting. Her er en oversikt over vanlige våpen og ammunisjon som brukes for de ulike artene:

Elg:

 • Våpen: Kombinasjonsvåpen, rifle eller haglgevær med riflede løp (kalt drilling)
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06, .300 Win Mag og 9,3×62 er vanlige kalibre

Hjort:

 • Våpen: Rifle
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06 og .300 Win Mag er vanlige kalibre

Rådyr:

 • Våpen: Rifle
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06, .243 Winchester og .223 Remington er vanlige kalibre

Villsvin:

 • Våpen: Rifle eller haglgevær med riflede løp (kalt drilling)
 • Ammunisjon: .308 Winchester, .30-06, .300 Win Mag, 9,3×62 og 12/76 slug er vanlige kalibre

Reinsdyr:

 • Våpen: Rifle
 • Ammunisjon: 6,5×55, .308 Winchester, .30-06 og .300 Win Mag er vanlige kalibre

Hare:

 • Våpen: Haglgevær
 • Ammunisjon: Hagl nr. 4 til 6 er vanlige størrelser

Bever:

 • Våpen: Rifle eller haglgevær med riflede løp (kalt drilling)
 • Ammunisjon: .22 LR, .22 WMR, .17 HMR eller 12/76 slug er vanlige kalibre

Rype:

 • Våpen: Haglgevær
 • Ammunisjon: Hagl nr. 5 til 7 er vanlige størrelser

Skogsfugl:

 • Våpen: Haglgevær
 • Ammunisjon: Hagl nr. 4 til 6 er vanlige størrelser

Det er viktig å merke seg at dette er generelle anbefalinger, og det kan være variasjoner og personlige preferanser blant jegere. Det er også viktig å følge lokale og nasjonale lover og regler angående våpen og ammunisjon.