Hopp til innholdet

Jakte i Sverige som Nordmann: En enkel guide for norske jegere

Sverige er et populært jaktmål for mange norske jegere, med sitt enorme skoglandskap og rike dyreliv. Jaktsesongen strekker seg over flere måneder og byr på mange spennende arter å jakte på. I dette blogginnlegget vil vi ta for oss hvordan du som norsk jeger kan jakte i Sverige, og gi deg en oversikt over de mest populære artene å jakte på.

Generelt om jakt i Sverige: Jakt er en viktig del av svensk kultur og har lange tradisjoner. Sverige har et rikt dyreliv, og det er mange muligheter for jakt i landets store skoger og fjellområder. Noen av de mest populære artene å jakte på i Sverige er:

 • Elg
 • Rådyr
 • Hjort
 • Villsvin
 • Bjørn
 • Gaupe
 • Rødrev
 • Skogsfugl (rype, orrfugl, tiur og storfugl)

For å kunne jakte i Sverige som nordmann, må du følge en bestemt prosedyre. Her er en punktvis beskrivelse av prosessen:

 1. Gyldig jegerprøve: Du må ha en gyldig norsk jegerprøve for å kunne jakte i Sverige. Denne må være i original eller kopi, og du må ha den med deg når du er på jakt.
 2. Svensk jegeravgift: Alle jegere, både svenske og utenlandske, må betale en årlig jegeravgift til det svenske statlige organet Naturvårdsverket. Denne avgiften gir deg rett til å jakte på de fleste arter i Sverige. Betalingen kan gjøres online.
 3. Skaff jaktrettigheter: Du må skaffe jaktrettigheter i det området du ønsker å jakte. Jaktrettigheter kan kjøpes eller leies fra grunneiere eller jaktlag. Det finnes også flere nettsteder som formidler jaktrettigheter for utenlandske jegere.
 4. Jaktlisens: Når du har skaffet deg jaktrettigheter, må du søke om en jaktlisens fra det lokale länsstyrelsen (fylkesstyret) i det området du skal jakte. Jaktlisensen er artsspesifikk og varierer i pris og varighet.
 5. Våpen og ammunisjon: Du må sørge for å ha gyldig våpenpass og deklarere våpnene dine når du krysser grensen til Sverige. Det er også viktig å være oppmerksom på svenske regler for våpen og ammunisjon.
 6. Jaktregler og etikk: Sett deg inn i svenske jaktregler, jakttider og etikk før du drar på jakt. Disse kan variere fra de norske reglene og det er viktig å respektere lokale forskrifter og dyrevelferd.
 7. Rapportering av vilt: Etter jakten må du rapportere vilt du har felt til det lokale länsstyrelsen og eventuelt til grunneieren eller jaktlaget du har leid jaktrettigheter fra. Dette er viktig for å holde oversikt over viltbestandene og forvaltningen av dyrelivet i Sverige.
 1. Ta vare på kjøttet: Husk å ta vare på kjøttet fra dyrene du feller. Det er både en respektfull handling overfor dyret og en bærekraftig praksis. Du bør også være klar over regler og krav for transport av kjøtt og vilt over grensen mellom Norge og Sverige.
 2. Skatteplikt: Vær oppmerksom på at inntekter fra salg av viltkjøtt kan være skattepliktige i både Norge og Sverige. Sørg for å sette deg inn i de aktuelle skattereglene og rapportere inntektene til skattemyndighetene i begge land.